Eau de Kom

Sport 1

KATEGORI

Katalogdesign


Sykkel er en sterk kategori hos Sport 1, og vi fikk jobben av Alexander Reklamebyrå til å stå for design og layout for deres sykkelkatalog.

Kunde: Alexander Reklamebyrå