Eau de Kom

Skandinavisk Høyfjellsutstyr

KATEGORI

Katalogdesign


Høyfjellsutstyrets leksikon ble denne kalt da vi i oppdrag fra Alexander Reklamebyrå lagde katalogen for det beste og mest tekniske utstyret som finnes for høyfjellsutstyr. 

Kunde: Alexander Reklamebyrå