Eau de Kom

Avfall Norge

KATEGORI

Årsrapport

Vi har hatt ansvar for å lede avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom Strandryddeuka 2018 og 2019 og vi har utarbeidet Avfall Norges kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for 2019. I tillegg har vi laget deres årsrapport for 2018.