Eau de Kom

Dreamwork

- FOR

Utendørs kampanje

Rekrutterings- og bemanningsbyrået Dreamwork satser stort på ny teknologi og digitale kanaler for å finne de beste kandidatene, og tar i bruk flere ulike rekrutteringsverktøy og prosesser som personlighetsanalyser og evnetester for å matche kandidater og arbeidsgivere. Vi har utformet trikkekampanjene og gjort tekstarbeid for kampanjene, som er rettet mot både arbeidssøker (B2C) og arbeidsgivere (B2B).

Video: Dreamwork