Eau de Kom

Avinor

- FOR

Brukermanual/Users manual


MESYS-brukerveiledning. Veiledning og informasjon om utfylling av skjemaer relatert til luftfartshendelser og luftfartsulykker. Også til internt bruk i Avinor. Denne veiledningen ble laget slik at brukerne trinnvis kunne se hvilke punkter som var nødvendig å registrere.

MESYS-users manual. This users manual was made for helping the employees at Avinor to fill out and report air traffic incidents and accidents. It shows step-by-step on how to fill out the given form.

:by Deepak / Uniform Strategisk Design